Vad är optioner – hur kan optioner göra oss rika?

Vad är optioner?

Jo det är ett kontrakt mellan en köpare och en säljare som ger dig rätten som köpare men ingen skyldighet att i framtiden köpa eller sälja aktier till ett förbestämt pris som du själv har valt.
En viktig skillnad mellan optioner och aktier är att aktier kan du äga för alltid medans optionskontrakt har ett utgångsdatum när det tar slut. Det är du själv som väljer hur länge du vill att ditt kontrakt ska finnas.

Optioner fungerar på så sätt att efter kontraktstiden har gått ut så får man möjligheten att köpa eller sälja 100 aktier till det pris man valt när man tecknade kontraktet, detta pris kallas lösenpris på svenska och strike price på engelska. Här hoppas man ju givetvis få köpa eller sälja aktier till ett bättre pris än vad den underliggande kursen står i.
Så om du är köpare av ett optionskontrakt så får du alltså möjligheten att välja ett pris du vill köpa aktierna för i framtiden.
Se hur det fungerar att sälja optioner i mitt andra inlägg sälja optioner.

När vi ser vårat pris vi ska betala alternativt få så måste vi multiplicera detta med 100.
I exemplet nedan så har vi köpt ett optionskontrakt för priset 8.05 dollar men vi kommer att betala 805 dollar för det. Här handlar jag med amerikanska optioner men principen är den samma för svenska optionskontrakt.
Så vi köper oss rätten men inte skyldigheten att köpa 100 aktier och det är av denna anledning som vi multiplicerar köppriset med 100.

Calls och Puts

Optioner delar vi in i två olika kategorier, call optioner och put optioner.
Dessa handlar du beroende på om du är positiv (bullish) eller negativ (bearish) till utvecklingen av kursen.

Köpa ett callkontrakt

När du väljer att köpa en call option så har du en positiv syn på kursens utveckling, du förväntar dig att kursen ska stiga i pris och öka i värde.
Du köper ett optionskontrakt som ger dig rätten att köpa aktier till ett förhoppningsvis billigare pris än vad kursen står i efter en förbestämd tid.

Exempel:

Låt säga att du den 1 april vill köpa ett callkontrakt i aktien XYZ som just nu handlas i ett pris av 17 dollar/aktie.
Du köper ett optionskontrakt för 805 dollar där du valt att få köpa aktien för 12,5 dollar den 21:e maj, optionskontraktet har då ett så kallat lösenpris eller strike price på 12,5 dollar.

Låt nu säga att tiden har gått och den 21:e maj så står aktien XYZ i 20 dollar och du har ett kontrakt som ger dig rätten att köpa 100 aktier för 12,5 dollar.
Du kommer nu få köpa 100 aktier för 12,5 dollar alltså 7,5 dollar under det aktuella aktiepriset som är 20 dollar.

köpa callkontrakt

 

Men måste man vänta tills optionskontraktet går ut och köpa 100 aktier?
Nej det behöver man inte och det är sällan som man gör det. Det man vanligtvis gör är att man säljer sitt optionskontrakt till ett dyrare pris då dess värde förhoppningsvis ökat i pris.
Låt säga som exemplet ovan så köpte vi optionskontraktet för 805 dollar när kursen stod i 17 dollar.
Går aktiepriset upp till 20 dollar efter 1 vecka så kommer vårat optionskontrakt vara värt mer än vad vi köpte det för. Det vi då kan göra är att sälja optionskontraktet till någon annan för ett högre belopp och på så sätt tjäna pengar.

Köpa ett putkontrakt

När du väljer att köpa ett putkontrakt så är din syn på kursen negativ. Du kommer här betala en summa för ett optionskontrakt som ger dig rätten men inte skyldigheten att sälja 100 aktier till ett förhoppningsvis dyrare pris i framtiden.

Exempel
Vi köper ett putkontrakt i aktien XYZ den 1:e april då aktien står i 17 dollar med ett slutdatum den 21:e maj. Vi har här valt att köpa optionskontraktet med ett lösenpris på 22,5 dollar för 555 dollar.
Så här är våran förhoppning att priset inte ska överstiga 22,5 dollar och istället sjunka då vi har en negativ syn på kursen.
Säg att kursen slutar på 15 dollar den 21:e maj, då kommer vi alltså få sälja 100 aktier för ett pris av 22,5 dollar aktien istället för 15 dollar. Vi tjänar alltså 7,5 dollar per aktie.
Köpa putkontrakt 

Men måste man vänta tills optionskontraktet går ut och sälja 100 aktier?

Nej det behöver man inte, och likt dem andra exemplen så är det sällan man gör detta. Det man vanligtvis gör är att man säljer vidare sitt kontrakt till ett dyrare pris då det förhoppningsvis ökat i värde med tidens gång.
Säg att du köpte optionskontraktet när kursen stod i 17 dollar och efter två veckor så ligger kursen i 15 dollar. Ditt optionskontrakt som ger dig rätten att sälja aktier vid 22,5 dollar kommer nu ökat i värde och detta kan säljas vidare till någon annan för ett högre pris.

 

Så vad är då optioner?

Jo det är ett avtal mellan en köpare och en säljare att få handla aktier till ett förbestämt pris i framtiden.
Nu gick vi enbart igenom köparens sida av optionskontrakten. I nästa del så går vi igenom säljarens del i optionshandeln.

    augusti 18, 2022

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *