5 grymma optionsstrategier att tjäna pengar på (2022)

Vilka optionsstrategier kan hjälpa dig att bli en bättre investerare och tjäna mer pengar på börsen. Jo nedan så kommer 5 grymma optionsstrategier visas upp dig!
Kolla listan nedan för att se vilka optionsstrategier som mest intresserar dig.

Definierad risk

När vi handlar med optioner så kan vi göra de på två sätt, vi definierar antingen våran risk eller så gör vi det inte.
Och med att definiera din risk så vet du exakt vad din maximala förlust kan komma att bli men detta påverkar dock din maximala vinst du kan göra på ett kontrakt. Detta för att du köper dig en säkerhet om kursen skulle gå emot dig. Och denna säkerhet kommer kosta dig pengar och begränsa din potentiella uppgång.

Detta kan dock vara ett bra sätt att handla på om man antingen är ny på optioner eller om man är osäker på hur kursens utveckling kommer att se ut.
definierad optionsstrategi

På bilden ovan ser vi ett optionskontrakt där vi sålt 120 put striken och köpt 115 put striken.

Här är våran förhoppning att kursen ska hålla sig över 120 dollar efter 38 dagar och gör den det så får vi 63 dollar (svårt att hänga med? Kolla länken till vad optioner är >här<).

Här har vi ju köpt ett kontrakt vid 115 striken. När vi köper ett putkontrakt så vill vi ju att kursen ska gå neråt, alltså sjunka. Skulle nu kursen gå under 115 dollar så kommer våran maximala förlust stanna vid 437 dollar, även om kursen gå ner till noll så är förlusten 437 dollar. Jämför detta med exemplet nedan som är exakt samma option men där vi inte köper oss ett skydd genom ett köpt putkontrakt.

 Odefinierad risk

När vi pratar om odefinierad risk så betyder det i princip att man inte vet hur stor förlusten kan komma att bli.
Skulle du sälja ett kontrakt utan att definiera din risk och bolaget går ner till noll så skulle du kunna bli återbetalningsskyldig väldigt stora pengar.
Här krävs att man är väldigt påläst om optioner och de aktier, råvaror, index du väljer att handla optioner i.
Det som gör det attraktivt för många att efter en tid välja att handla på detta sätt är att din vinst ökar samt att möjligheten för förtjänst även ökar.

Odefinierad risk optioner

På bilden ovan så har vi sålt 120 put striken och för detta så har vi fått 135 dollar. I detta fall så vill vi ju att kursen ska hålla sig över 120 dollar, gör den det så behåller vi våra 135 dollar.

Säg att kursen nu skulle gå under 120 dollar, vad händer då?

Jo för det första så kan vi på bilden se att det står Max loss: -11,865 dollar. Detta är vad vi som mest kan förlora nästan 12 000 dollar, detta jämfört med förra exemplet där vi mest kunde förlora 437 dollar.
Men vi ser även här att våran maxvinst är dubbelt så stor som i förra exemplet.

Hur detta funkar är att för varje dollar som kursen går under 120 dollar så blir vi återbetalningsskyldiga den dollarn. Och kom ihåg hur optioner fungerar, jo vi gångar det med 100.
Så skulle kursen stanna på 110 dollar när 38 dagar har gått så blir vi skyldiga mellanskillnaden från 120 dollar, alltså 10 dollar. Detta gångar vi med 100, det blir då 1000 dollar.

Vertical debit spread

Genom optionsstrategier så kan vi utnyttja optionshandel på ett listigt sätt och med en vertical debet spread så gör vi just de.
Genom att sälja en option ovanför våran köpta option så definierar vi våran vinst. Vi sätter alltså en maxvinst och en maxförlust på våran trade.

Men varför skulle man vilja minska sin maximala vinst?

Jo genom att sälja ett optionskontrakt så får vi en kredit, vi samlar alltså till oss pengar.
Vissa optionskontrakt kan vara väldigt dyra och till och med för dyra för oss att ens köpa.
Genom att då sälja ett optionskontrakt ovanför så minskar vi ju kostanden på vårat kontrakt.

I bilden nedan (ex1) så ser vi ett köp av ett callkontrakt. Detta har vi köpt på 740 striken för en kostnad av 5565 dollar, alltså nästan 47 000kr.
Detta är ett köp som många av oss inte kommer kunna genomföra och frågan är om man ens vill genomföra de då maxförlusten är det betalade värdet, 5565 dollar.

Ex 1 Vertical debit spread
vertical debit spread

 Kollar vi på bilden (ex2) så har vi skapat en spread, vi har alltså här sålt ett kontrakt och då minskat kostanden för kontraktet till en summa av 940 dollar, 7900kr.

Ex2 Vertical debit spread
debit vertical optionsstrategi

På bilden ovan ser vi alltså våran call debit vertical spread, men hur fungerar detta?

Jo som tidigare sagt säljer vi ett kontrakt och får då en kredit som gör att totalsumman sjunker betydligt.
Våran maximala förlust när vi köper kontrakt är alltid den summa som vi köpte det för, 940 dollar i detta fallet.
Sättet vi räknar ut våran maximala vinst gör vi genom att räkna ut mellanskillnaden på striksen. Vi tar då 760–740 och får ut att mellanskillnaden är 20 dollar. Och optionskontrakt multiplicerar vi alltid med 100, vi får då 2000 dollar. Detta kan man egentligen säga är våran maximala vinst men vi har ju betalat 940 dollar för kontraktet så det måste vi räkna av, 2000-940. Då får vi en maximalvinst på 1060 dollar.

Hur fungerar det på put sidan?

En vertical debit spread på put sidan fungerar på samma sätt, man köper ett putkontrakt och säljer ett nedanför.

I första bilden (ex1) nedan så ser vi ett putkontrakt som vi köpt på 750 striken för en kostnad av 7585 dollar, cirka 64 000 kr.
Detta är en väldigt stor summa som medför väldigt stora risker. För när vi köper ett kontrakt så är våran maximala förlust just det belopp vi betalat för det, i detta fall 7585 dollar.

Ex1
vertical debit put naked

Kollar vi på bilden (ex2) så har vi skapat en spread, vi har alltså här sålt ett putkontrakt och då minskat kostanden för kontraktet till en summa av 1020 dollar, cirka 8600kr.

Ex2
vertical put debit spread

 

På bilden ovan ser vi alltså våran put debit vertical spread, men hur fungerar detta?

Jo som tidigare sagt säljer vi ju ett kontrakt och får då en kredit som gör att totalsumman sjunker betydligt.
Våran maximala förlust när vi köper kontrakt är alltid den summa som vi köpte det för, 1020 dollar i detta fallet.
Sättet vi räknar ut våran maximala vinst gör vi genom att räkna ut mellanskillnaden på striksen. Vi tar då 750–730 och får ut att mellanskillnaden är 20 dollar. Och optionskontrakt multiplicerar vi alltid med 100, vi får då 2000 dollar. Detta kan man egentligen säga är våran maximala vinst men vi har ju betalat 1020 dollar för kontraktet så det måste vi räkna av, 2000–1020. Då får vi en maximalvinst på 980 dollar.

Vertical credit spread

För optionsstrategier där vi inte behöver betala utan vi får pengar så är vertical credit spread grym!

Tidigare så pratade vi om att sälja ett optionskontrakt. När vi gör detta så samlar vi ju till oss en kredit och det är även denna kredit som vi efter kontraktstiden förhoppningsvis behåller.

Men den stora risken med att sälja optioner är att våran förlust kan bli enorm. Skulle bolaget sjunka kraftigt och vårat kontrakt löpt ut så måste vi köpa tillbaka vårat kontrakt vad det än kostar.

Det är av den anledningen som man kan välja en strategi som heter vertical credit spread där man sätter en gräns för vad man som mest kan vinna och förlora.
Vi kan med denna strategi även välja om vi vill vara bullish eller bearish till marknaden, bullish credit vertical spread eller bearish credit vertical spread.

Bullish vertical credit spread:
bullish vertical spread

På bilden ovan så ser vi en bullish vertical credit spread där vi sålt 60 putkontraktet och köpt 59 putkontraktet och längden på kontraktet är 25 dagar. Här är vi bullish och positiva till kursens utveckling.
När vi gör denna credit spread så får vi en kredit på 44 dollar så länge som inte kursen hamnar under 60 dollar efter att 25 dagar har löpt ut.

Våran maxförlust blir här en fast summa då vi har köpt oss en säkerhet om kursen skulle gå ner, vi köpte ju 59 strike kontraktet.
Detta gör att våran maximala förlust blir mellanskillnaden mellan striksen 60-59 som blir 1 dollar. Vi gångar ju alltid optionskontraktet med 100 så här blir mellanskillnaden i värde 100 dollar.
Men vi får inte glömma att vi har fått en kredit när vi sålde 59 kontraktet på 44 dollar. Så våran maximala förlust blir då 100–44, alltså 56 dollar.

Hur hade det sett ut om vi inte hade köpt en säkerhet och skapat en spread?

Jo som bilden visar nedan så får vi en mycket större kredit, alltså en maximal vinst på 283 dollar. Men det vi också ser är att våran maximala förlust är 5717 dollar, alltså nästan 48 000 kronor.
Nu måste kursen gå ner till noll för att detta ska hända men vi kan ändå hamna i stora bekymmer om kursen kraftigt rasar neråt.
Så att köpa sig denna säkerhet och gå ner lite i vinst kan vara en lämplig strategi om man inte är väldigt erfaren inom optionshandel.

bullish credit put naken

Sammanfattning vertical credit spread:

Att sälja credit spread är en väldigt effektiv strategi där man har stor chans att lyckas med sin trade.
Man får se det som så att så länge inte kursen hamnar under ett visst lösenpris som man satt så tjänar man pengar. Detta till skillnad mot debit spread där vi har betalat en summa för kontraktet som vi först måste tjäna igen innan vi kan börja gå plus på våran trade.

Så för optionsstrategier där du minimerar förlusten och samlar på dig en kredit, ja kör då på vertical credit spread!

Iron Condor

Om optionsstrategier hade kunnat vinna i häftiga namn så hade nog Iron Condor vunnit!

En iron condor är en neutral optionsstrategi där vi tjänar pengar på att kursen håller sig inom ett fast område som vi har valt. Vi säljer här en call credit spread och en put credit spread samtidigt för att samla till oss en större kredit.

Hur fungerar det?

Det första vi ser på bilden är att vi sålt en put credit spread. Vi har sålt 18 striken och köpt 15 striken. Med denna spread så hoppas vi ju att kursen ska hålla sig ovanför 18 dollar för att vi ska behålla våran credit.

Sedan så ser vi att vi sålt en call credit spread. Vi har sålt 22 striken och köpt 25 striken. Med denna spread så hoppas vi ju att kursen inte ska överstiga 22 dollar för att vi ska behålla våran kredit. För detta så får vi totalt en credit på 71 dollar och en maximal förlust på 229 dollar.

Detta är en definierad risk trade där vi har satt en gräns på våran maximala förlust då vi även köpt optionskontrakt för att säkra oss.
Detta är en väldigt bra strategi om vi har en känsla av att kursen inte kommer att röra sig kraftigt åt vardera håll utan röra sig neutralt.
Men vi kan även göra denna strategi odefinierad, en strangle som vi kommer gå igenom nedan.
Iron Condor
Iron Condor optionsstrategi

Strangle

För optionsstrategier som är lite mer riskabla men väldigt penga effektiv så är strangle en grym strategi!

En strangle är en odefinierad version av en Iron Condor, vi säljer här nakna optioner utan att köpa oss någon säkerhet. Detta gör att vi samlar till oss en mycket högre kredit men vi riskerar väldigt mycket mer.

På bilden nedan så ser vi ett exempel av en strangle. Vi har här sålt en naken put option på 18 striken och även sålt en naken call option på 22 striken.
För detta så får vi en kredit på 92 dollar och en odefinierad förlust om aktien kraftigt skulle gå ner eller uppåt.

I denna optionsstrategi så är vi neutrala till kursens utveckling och hoppas att kursen hamnar emellan 18 dollar och 22 dollar när 52 dagar passerat.

Strangle
strangle optionsstrategi

The Wheel strategin

Om man kan mäta popularitet i optionsstrategier så ligger The Wheel strategin högt upp på pallen.

Detta är en väldigt populära optionsstrategi, målet med denna strategi är att sälja optioner emot aktier som vi har för att varje vecka eller månad dra in pengar med väldigt liten risk.

Hur den fungerar är att man börjar med att sälja ett cash covered putkontrakt. För att förstå vad detta innebär så tar vi oss tillbaka till grunden med optioner.

När vi säljer ett put kontrakt som faller nedanför vårat lösenpris, det som händer då är att vi blir tvungna att köpa 100 aktier för det strike price eller lösenpris vi valde.
Detta måste vi vara bereda för och ha pengar på kontot för att köpa 100 aktier, därav ”cash covered”.

Så antingen går aktien inte under vårat lösenpris och vi behåller våran kredit. Då säljer vi ett nytt put optionskontrakt för en ny kredit.

Säg nu att aktien går under vårat lösenpris och vi måste köpa 100 aktier. Det vi nu gör är att vi säljer covered calls emot våra 100 aktier vi äger för en kredit.

Vad detta innebär är att om aktien går över vårat lösenpris så måste vi sälja våra 100 aktier till de priset vi sålde call kontraktet för. Men går inte aktien över vårat lösenpris så säljer vi ett nytt callkontrakt för en ny kredit och samlar till oss ännu mer pengar.

Summering:

 • Sälj ett cash covered put kontrakt för en kredit
 • Går aktien inte under vårat lösenpris behåller vi våran kredit
 • Går aktien under vårat lösenpris så köper vi 100 aktier för priset vi valde.
 • Nu äger vi 100 aktier och säljer covered calls för en kredit.
 • Går aktien inte över vårat lösenpris behåller vi våran kredit.
 • Går aktien över vårat lösenpris så säljer vi våra 100 aktier på priset vi valde.

Bli del av ett grymt aktieforum på aktieridag.se!
Kolla länken här!

Vill du ha några bra plattformar för aktier, optioner, fonder m.m. Kolla då in Avanza.se eller Nordnet.se

  augusti 20, 2022

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *