Implicit volatilitet – få ett försprång på börsen!

En viktig del i optionshandel är implicit volatilitet, eller förkortat IV.
Vad som menas med implicit volatilitet är med andra ord vad hur marknaden förväntar sig att volatiliteten kommer röra sig. Genom optionshandeln så kan man alltså förutspå vart priset på aktien kommer att hamna i framtiden.
Har man en hög förväntan på aktien i framtiden så kommer implicit volatilitet att vara högt och om det är en låg förväntan så kommer implicit volatilitet vara lågt.

Den implicita volatiliteten räknas på 30 dagar framåt i tiden, alltså vad förväntas hända om 30 dagar. Men detta kan man räkna ner till veckor och dagar för att underlätta för sig.

Detta kommer vara till väldigt stor hjälp när vi ska välja strategi att använda oss utav.

Snabblänkar till samtliga delar nedan:

implicit volatilitet

Som vi ser på bilden ovan så står det IVx 74% och inom parantes plus/minus 10,09 uppe i högra hörnet.
Vad detta betyder är att inom 41 dagar som vi ser i längst upp i mitten av bilden så förväntas aktiepriset röra sig plus/minus 10,09 dollar inom 41 dagar.

Här kan vi alltså kan vi alltså förvänta oss att aktiepriset inte kommer att understiga 50 dollar eller överstiga drygt 70 dollar.

IV rank

IV rank är ett hjälpmedel som säger oss om implicit volatilitet är högt eller lågt. Detta baseras på data som är insamlat under det senaste året.

Säg att aktien XYZ har haft en implicit volatilitet mellan 30 till 60 det senaste året och nu ligger på 45. Detta betyder att aktien XYZ har en IV rank på 50%.

IV percentile

Ett annat bra hjälpmedel för att veta om implicit volatilitet är högt eller lågt är med hjälp av IV percentile.

Vad detta räknar ut till oss är hur många dagar under året som IV procentuellt har varit under dagens implicit volatilitet.
Säg att aktie XYZ har IV percentile på 80%. Vad detta betyder är att dagens implicit volatilitet är högre än 80% av dagarna det senaste året.

Mean reversing

Vad mean reversing betyder är att om vi under en period har en ovanligt hög implicit volatilitet så är det vanliga att IV ofta strävar efter att gå tillbaka till sitt utgångsläge som för det mesta är lägre.

Vad detta ger oss är en chans att handla optionskontrakt till ett bättre pris när implicit volatilitet är högt samt att våran risk sjunker samtidigt som implicit volatilitet sjunker.

Hur kan ett exempel på detta se ut?
Säg att det finns en väldigt stor förväntan för en aktie i framtiden. Detta kommer göra att folk är villiga att köpa optioner till ett dyrare pris vilket medför att implicit volatilitet ökar som gör att priserna för optionerna blir dyrare.

Detta kan vi utnyttja på så sätt att vi säljer optioner. För när vi säljer så samlar vi ju till oss en credit, vi får alltså pengar så länge som aktien inte understiger eller överstiger ett bestämt pris som vi valt under en viss tid.

Säg att aktien XYZ ligger på kursen 15 dollar och har ett IV percentile på 80% vilket är högt, folk är nu villiga att betala mycket för optionskontrakten för dem tror att aktien kommer att röra sig mycket. Detta gör att vi kan samla en större summa pengar för en faktiskt mindre risk.

Nedan ser vi två exempel där första bilden visar oss aktien under en hög IV. Vi har här valt att sälja ett putkontrakt och är då positiva till kursen och vill att utveckling ska ske uppåt. För detta så samlar vi till oss 229 dollar för ett kontrakt.
I exemplet nedan så har vi i samma aktie en lägre implicit volatilitet. När vi här säljer samma putkontrakt så får vi bara 126 dollar, nästan 100 dollar mindre.

Hög IV

Hög implicit volatilitet

Låg IV

Låg implicit volatilitet

Sammanfattning

När vi pratar implicit volatilitet så är det ett annat sätt att se på förväntningen på kursen för just den underliggaren.
Har vi en hög förväntning så har vi även en hög implicit volatilitet och en låg förväntning en låg implicit volatilitet.

När vi då säljer optioner så vill vi välja dem optioner som har en hög implicit volatilitet för där har vi även ett högt pris på optionerna. Och när vi har ett högt pris så kan vi få bra betalt för våra optioner vi säljer. Samt att vi kan få bra betalt för optioner som ligger långt ifrån dagens aktiepris, vi kan alltså få pengar för optioner som innehåller mindre risk.

Om du vill lära dig mer om optioner så kolla in inlägget om att sälja optioner här eller vad optioner handlar om här!
För att ta del av ett community för att lära sig mer om optioner, aktier eller allt inom finans så gå med i forumet här!

För att handla optioner på den amerikanska marknaden så har jag använt mig av Tastyworks. Detta är även en toppen plattform för att lära sig mer om optioner!
Annars funkar de lika bra på Avanza eller liknande plattformar.

    augusti 19, 2022

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *