Hur fungerar optioner – en djupdykning i ”grekerna”

För att mäta utvecklingen av optionskontrakt så brukar man ofta hänvisa till ”grekerna”.
Vad detta menas är att man kan få hjälp att lista ut vad som kommer hända med sitt kontrakt under tiden som man äger det.

Förstår man detta så har man en stor fördel i att veta när man ska köpa, sälja eller behålla sitt optionskontrakt, man kan säga att man blir mer medveten om riskerna som kan förekomma.

VI kommer i detta avsnitt ta upp dem fyra mest vanliga och använda grekerna som är delta, theta, gamma och vega.

Så målet är att du själv ska kunna besvara frågan hur fungerar optioner så att du vet vad du gör och varför när du handlar med optionskontrakt!

Men är du osäker och vill lära dig grunderna kring optionshandel så kolla mitt andra inlägg vad är optioner här!

Innehållsförteckning

 

Delta

Man kan använda sig av delta på två olika sätt som vi nu kommer att gå igenom.

Det första sättet att använda sig av delta är genom hur mycket ett optionskontrakt rör sig i värde utifrån att den underliggande kursen rör sig 1 dollar.

Säg att du köper ett optionskontrakt i aktien XYZ som ligger på 20 dollar. Ditt kontrakt har en delta av 0.30. Vad detta nu betyder är att om aktien rör sig uppåt 1 dollar så kommer ditt kontrakt att röra sig 0.30 dollar uppåt.

Desto närmare ”1” din delta är ju mer kommer den röra sig som det underliggande priset.

Du kan även ha en negativ delta, detta kommer du ha om du har valt ett optionskontrakt som är bearish alltså negativt till kursen. Rör sig exempelvis aktien XYZ ner 1 dollar och du har en delta på -0,20 så rör sig ditt kontrakt 0,20 dollar plus.
Man kan se det som att desto lägre delta ens position har desto lägre risk till kursen tar man då optionskontraktet inte påverkas lika mycket om kursen i aktien rör sig uppåt eller nedåt.

Hur stor är chansen att vi tjänar pengar på optioner?

Det andra sättet vi kan använda oss av delta är att räkna ut hur stor chans vi har att våran trade kommer att befinna sig inom ett visst område. Med detta så menar jag hur stor chansen är att traden kommer att befinna sig in the money (ITM).

Detta är en väldigt stor fördel för oss när vi väljer lösenpris för vårat optionskontrakt. I bilden nedan så säljer vi en put spread. När vi säljer en put spread så vill vi ju att den ska befinna sig OTM då kontraktet inte kommer vara värt någonting när kontraktet löper ut och vi behåller våran kredit. Om vi då vet hur stor chans vi har att kontraktet hamnar ITM så vet vi ju hur stor chans vi har att den håller sig OTM.

Här har vi sålt 640 striken som har en delta på 0,22. Detta betyder att det är ungefär 22% chans att 640 striken befinner sig ITM när 24 dagar löpt ut.
Men det viktiga för oss som har sålt ett kontrakt och vill att den ska befinna sig OTM när kontraktet löper ut är ju att den inte hamnar ITM. Vet vi då att den har 22% chans att hamna ITM när kontraktet löpt ut så bör den ju ha 78% chans att stanna kvar OTM.
Vi har då cirka 78% chans att lyckas med traden.

delta optioner 

Theta – tidsvärde i optioner

Det andra värdet vi kommer att gå igenom som också är ett av de mest använda tillsammans med delta är theta. Vad theta mäter är hur snabbt tidsvärdet försvinner.
För optioner har ju två värden, realvärde och tidsvärde. Det reala värdet är ju ett faktiskt värde som optionen har men tidsvärdet är något som alltid går ner till noll under optionskontraktets liv.
Vad theta då mäter är hur snabbt det tidsvärdet försvinner för varje dag som går.

På bilden nedan så ser vi en graf över detta förfall där vi har tid till kontraktet tar slut i den horisontella axeln och optionspriset i den vertikala axeln.

tidsvärde

Theta kan antingen ha ett positivt eller ett negativt värde.


Positivt tidsvärde

Är theta positivt så betyder det att theta jobbar med oss, vi tjänar pengar på att det tidsvärdet sjunker.
För när vi säljer optioner (kolla artikeln sälja optioner här) så vill vi ju köpa tillbaka optionskontraktet billigare längre fram. Och optioner vi säljer OTM innehåller nästan bara tidsvärde.
Så detta betyder ju att för varje dag som går så försvinner värdet i optionen då theta äter upp denna och vi kan köpa tillbaka optionskontraktet till ett billigare pris.

Negativ tidsvärde

Negativ theta får vi när vi köper optioner, detta är negativt för oss då vi vill att vårat optionskontrakt ska öka i värde. Men vad vi nu vet är ju att theta äter upp tidsvärdet i optionen och gör värdet lägre för kontraktet.
Detta betyder att optionskontraktet måste öka i värde mer än vad det tidsvärdet sjunker under tid för att vi ska tjäna pengar på kontraktet.

Vega

Vega är det värde som förklarar hur optionen ändrar värde utifrån att den implicita volatiliteten går upp eller ner 1%. Man kan säga att vega förklarar hur känslig vårt kontrakt är för ”snabbheten” i marknaden.

Som ett exempel så kan vi ta SPY och vad som mäter den implicita volatiliteten av SPY är VIX. Säg att vårat kontrakt har en vega av 0,30 och VIX går upp 1%. Detta betyder nu att vårat kontrakt ökat 0,30 dollar i värde.

Hur kan då detta vara till fördel för oss?

låt säga att vårt största fokus är att sälja optioner OTM med målet att deras värde (tidsvärdet) försvinner under tid som gör att vi kan köpa tillbaka kontraktet billigare.
Om vi då säljer ett optionskontrakt när den implicita volatiliteten är hög så kommer ju vega jobba för oss om IV går neråt under tiden. Detta då vega går ner i värde om IV sjunker vilket gör att vi kan köpa tillbaka kontraktet billigare.

Gamma

Gamma förklarar för oss hur snabbt ett optionskontrakts delta rör på sig utifrån att kursen rör sig 1 dollar.
Som ett exempel så kan man säga att ett optionskontrakt som har en gamma på 0,10 och en delta på 0,50. Går kursen upp 1 dollar så får vår nya delta ett värde av 0,60.

Ett högt värde på gamma är positivt för den som köper optionskontrakt men däremot kan den vara negativ för oss som säljer optionskontrakt.
Detta då en högre delta medför att kontraktet stiger i värde snabbare om kursen går upp samt att kontraktet inte tappar lika mycket i värde när kursen sjunker då deltan även sjunker.

Det som kan vara negativt för oss som säljer optioner är att ett kontrakt snabbare ökar i värde. För har kontraktet en hög gamma så kommer ju deltan att öka snabbare. Detta gör ju i sin tur att värdet på kontraktet ökar snabbare vilket vi inte vill då vi vill att värdet ska sjunka när vi har sålt ett kontrakt.

Summering för hur fungerar optioner

Ja för att själv kunna svara på denna fråga som till en början kan vara något komplex så har man mycket att vinna genom att förstå grekerna.
Man behöver inte kunna allt utantill men så länge man har en aning om vad delta, theta, gamma och vega är så har man kommit långt i sin utveckling gällande inte bara optioner utan även aktier.

För att lära dig mer om optioner och börsen så gå med i ett spännande aktieforum här!
Vill du handla optioner på svenska börsen så kan du kolla in Avanza samt Nordnet!

    augusti 25, 2022

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *